Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto stosunkowo młode, gdyż ustanowione w 2004 roku. Senat proponował wprawdzie, aby zamiast Dnia Flagi wprowadzić święto Orła Białego, odnoszące się do godła państwowego, czyli najważniejszego symbolu Polski. Sejm jednak postanowił, że będzie to święto flagi, poświęcone tyleż polskiej fladze państwowej, co barwom narodowym, które polskość symbolizują od początków państwowości polskiej.

Data Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowa. Kontekst dwóch ugruntowanych w tradycji świąt państwowych 1 i 3 maja oczywiście sprzyja refleksji nad narodem, społeczeństwem i państwem, jednak twórcom Dnia Flagi chodziło o coś jeszcze. Właśnie 2 maja 1945 roku, w czasie bitwy o Berlin, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na berlińskiej Siegessäule (Kolumnie Zwycięstwa) w Berlinie. Dzień Flagi pośrednio upamiętnia więc triumf polskiego oręża w czasie II wojny światowej. W okresie PRL-u 2 maja z kolei obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak by nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne święta 3 maja. Nowe święto jest więc wyrazem symbolicznego triumfu idei niepodległościowych nad narzuconym antyniepodległościowym reżimem socjalistycznym.

2 maja to również dzień poświęcony Polonii i wszystkim Polakom na emigracji. Choć Dzień Flagi jest świętem państwowym, ustawowo nie jest dniem wolnym od pracy.

Dodaj komentarz